Thăng Bình hỗ trợ gần 495 triệu đồng phát triển OCOP

Huyện Thăng Bình đã giải ngân hỗ trợ gần 495 triệu đồng cho 2 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 6 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2021.

Theo đó, mỗi chủ thể được hỗ trợ từ 5 triệu đồng đến gần 130 triệu đồng để mua sắm máy móc, thiết bị; kiểm nghiệm, phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; tư vấn lập hồ sơ công bố sản phẩm; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; đăng ký mã số, mã vạch, đăng ký nhãn hiệu; xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; xây dựng câu chuyện sản phẩm…

Năm 2022, huyện Thăng Bình sẽ hỗ trợ phát triển/nâng cấp 6 sản phẩm mới, sản phẩm đã có; nâng hạng 1 sản phẩm; đánh giá lại 2 sản phẩm; phấn đấu trong năm 2022 có ít nhất 80% số sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên.

Ngoài ra, còn hỗ trợ xây dựng/nâng cấp các điểm bán hàng, điểm trưng bày sản phẩm OCOP, đảm bảo đến cuối năm 2022, huyện Thăng Bình có 3 điểm bán hàng, 1 trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP cấp huyện. Các sản phẩm sau 1 năm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên tăng doanh thu và lợi nhuận lên ít nhất 1,5 lần so với thời điểm sản phẩm chưa tham gia OCOP…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *