LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 
HTX OCOP THĂNG BÌNH
Mã số thuế: 4001246532
Địa chỉ: 91 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0944106050